Skip links

مدیریت عدم قطعیت

مدیریت عدم قطعیت

با شروع همه گیری جهانی، همه ما تغییرات غیرقابل حل و عدم اطمینان را در زندگی شخصی و حرفه ای خود تجربه کرده ایم. همانطور که بیماری همه گیر به تکامل خود ادامه می دهد و جهان همچنان در حال تغییر است، مهم است که ما با چیزهایی که نمی توانیم بدانیم و نمی توانیم کنترل کنیم، یک رابطه سالم ایجاد کرده و حفظ کنیم. این تغییرات در نحوه تفکر شما در مورد عدم اطمینان به شما کمک می کند انعطاف پذیری و دیدگاه مثبت ایجاد کنید.

برای ثبت نام با ما تماس بگیرید

برای اطلاع از قیمت، یا رزرو جلسه، لطفاً با دانیل لوسیانو به آدرس dluciano@cmha-yr.on.ca تماس بگیرید یا با شماره داخلی 905.841.3977 تماس بگیرید. 2220.

Return to top of page