Skip links

طرح بازیابی سلامت روان

دو زن روبروی هم روی صندلی نشسته اند و لبخند می زنند

طرح بازیابی شما

به عنوان بخشی از ارائه خدمات در CMHA، شما برنامه بازیابی سلامت روان خود را از طریق یک ابزار ارزیابی استاندارد به نام ارزیابی عمومی نیاز انتاریو (OCAN) ایجاد خواهید کرد. این ابزار توسط خدمات سلامت روان جامعه برای شناسایی نیازهای شما استفاده می شود.

مراحل رسیدن به OCAN

آشنایی با شما

این فرصتی است برای شناسایی نیازهای خود با استفاده از ارزیابی عمومی نیاز انتاریو (OCAN).

برنامه ریزی با هم

بیایید در طول بازدیدهایمان با هم یک برنامه بهبود ایجاد کنیم.

این طرح توسط شما هدایت می شود و به اطلاع رسانی می کند که ما با هم انجام خواهیم داد.

بررسی پیشرفت

بیایید پیشرفت شما در بهبودی را بررسی کنیم.

ما ارزیابی شما را حداقل هر شش ماه یا هر چند وقت یکبار که بخواهید با هم مرور خواهیم کرد.

از همین امروز می توانید به اهداف بازیابی خود فکر کنید. ریکاوری برای شما چگونه است؟

View PDF and Printable Version
Return to top of page