Skip links

حمایت از افسردگی (16+)

حمایت از افسردگی (16+)

حمایت از افسردگی به افرادی کمک می کند که افسردگی را به تنهایی یا همراه با سایر بیماری های روانی مانند اختلال دوقطبی، اضطراب یا OCD تجربه کرده اند یا تجربه کرده اند. این گروه به افراد فرصت می دهد تا تجربیات خود را در فضایی امن و بدون قضاوت به اشتراک بگذارند تا بتوانند از یکدیگر حمایت کنند و مهارت های مقابله ای را توسعه دهند.

جلسات گروهی توسط داوطلبان آموزش دیده با تجربیات زنده افسردگی تسهیل می شود.

پشتیبانی از ثبت نام گروه افسردگی

CMHA پشتیبانی زوم مجازی را برای گروه‌های افسردگی ارائه می‌کند تا جامعه را در این زمان عدم اطمینان گرد هم بیاورد تا از خود و دیگران حمایت کنیم. از هر کسی برای حضور در گروه های پشتیبانی ما استقبال می کنیم.

Register for Support
مشاهده تقویم برنامه
Return to top of page