Skip links

خانواده ها و مراقبین

حمایت های خانواده و مراقب

برنامه‌هایی برای خانواده‌ها و مراقبانی که از فرد مبتلا به بیماری روانی حمایت می‌کنند

ابتلا به یک بیماری روانی می تواند باعث شود شما احساس درماندگی کنید. تماشای افرادی که برایتان مهم هستند دچار بیماری روانی می‌شوند، می‌توانند شما را نیز احساس درماندگی کنند. حمایت‌های ما می‌تواند به شما کمک کند تا از حاشیه‌ها خارج شوید و با توانمندسازی شما با آموزش، منابع و یک برنامه عمل برای حمایت از کسانی که برای تصمیم‌گیری آگاهانه به آنها اهمیت می‌دهید، شرکتی فعال در بیماری‌های روانی شوید.

شما تنها نیستید، در اینجا برنامه هایی وجود دارد که ما باید ارائه دهیم:

CMHA | SEO Audit: On-Site Content Optimization | Jan 2022 CMHA | SEO Audit: On-Site Content Optimization | Jan 2022 100% 10 C81 Two young boys sitting in between two adults on a couch. All smiling at a man sitting in a chair. Screen reader support enabled. Two young boys sitting in between two adults on a couch. All smiling at a man sitting in a chair.

گروه آموزش مراقبان خانواده

آموزش در مورد موضوعات مختلف برای افزایش دانش در مورد بیماری های روانی، دریافت حمایت و به دست آوردن ابزار مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه ارائه می دهد.

Learn More
Asian family of 4: A male, female and two children, all hugging and smiling close to the camera.

گروه پشتیبانی خانواده: انگلیسی، چینی، فارسی، تامیل و اردو

این گروه با جلسات ماهانه به خانواده ها و مراقبان کمک می کند تا دانش خود را افزایش دهند و در عین حال با یکی از عزیزان مبتلا به بیماری روانی با دیگران ارتباط برقرار کنند.

Learn More
مطمئن نیستید چه برنامه ای برای شما مناسب است؟

This is custom heading element

ساشا

Return to top of page