Skip links

மீடியா

ஊடக உறவுகள்

நாடு தழுவிய தலைவராகவும், மனநலத்திற்கான சாம்பியனாகவும், சி.எம்.எச்.ஏ மனநலத்தையும் சமூக ஒருங்கிணைப்பையும் பராமரிக்கவும் மேம்படுத்தவும், பின்னடைவை உருவாக்குவதற்கும், மன நோய் மற்றும் போதைப்பொருளிலிருந்து மீள்வதற்கும் மக்கள் தேவைப்படும் வளங்களை அணுக உதவுகிறது. சி.எம்.எச்.ஏ யார்க் பிராந்தியம் மற்றும் தெற்கு சிம்கோ (சி.எம்.எச்.ஏ-ஒய்.ஆர்.எஸ்.எஸ்) வழிநடத்துகிறது, வாடிக்கையாளர்கள், குடும்பங்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் சமூக பங்காளிகளுக்கு சிறந்த முடிவுகள் மற்றும் அனுபவத்திற்கான சேவைகளை புதுமைப்படுத்துதல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல்.

CMHA-YRSS வல்லுநர்கள் யார்க் பிராந்தியம், தெற்கு சிம்கோ மற்றும் ஒன்ராறியோ முழுவதும் உள்ள ஊடகங்களுடன் நெருக்கமாக இணைந்து மனநல பிரச்சினைகள், சேவைகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்றனர்.

அனைத்து ஊடக விசாரணைகள் மற்றும் நேர்காணல் கோரிக்கைகளை தொடர்பு கொண்டு CHMA-YRSS இன் தகவல் தொடர்பு குழுவுக்கு அனுப்ப வேண்டும் communication@cmha-yr.on.ca .

செய்தியில்

Mental Health in Motion 2022

Mental Health in Motion raises nearly $175,000 for MOBYSS youth programs

Running, walking or cycling, more than 400 community members in York Region and South Simcoe came together to raise much-needed funds for local mental health programs serving youth.


Before your weigh in, tune in

Mental Health week focuses on “empathy” and meeting the needs of our changing world

This theme of this year’s Mental Health Week is empathy. read the full-page article on page 3.


Family on a walk with their dog

How to Manage Stress and Anxiety in Unprecedented Times

In honour of Mental Health Week, taking place from May 2-8, 2022, Rebecca Shields shares ways to safeguard your well-being


Lisa Wood joins The Feed

How to Cope with Anxiety during the Ease of Restrictions

Lisa Wood, Choices Program Coordinator, joins The Feed to discuss mental health and the pandemic as restrictions ease (Interview begins at 12:40)


Brenton Diaz

'Consequences of worry': Former Ukrainian student praises trauma lessons from Newmarket teacher

‘Dark and scary times’: Cedar Centre’s Brenton Diaz has travelled to Ukraine to teach trauma counselling


Nuzhat and Ilana from our MOBYSS Team and Shannon Martin from CBC Toronto

Mobile Youth Walk-In Clinic (MOBYSS) Interview

Nuzhat and Ilana from our MOBYSS Team welcomed aboard CBC Toronto to discuss some of the mental health challenges youth have faced throughout the pandemic and how parents can support their youth through these challenges and uncertainties.


Let's go to the Library!

BounceBack: The CMHA’s Free Mental Health Program with Rachel Summers

The Niagara Falls Public Library (NFPL) continues conversations about mental health with a look at CMHA’s free BounceBack program. Coach Rachel Summers explains how the program works, and how you can access it for free.


Rachel Summers on The Revolutionized Mind Podcast

Bouncing Back (with Rachel Summers)

BounceBack couch, Rachel Summers, joins The Revolutionized Mind podcast to share her personal mental health journey and how she is learning to use her empathy and soft skills as an asset in her work at CMHA.


Managing your mental health in the new normal

Managing your Mental Health in the New Normal

Dr. Jen Rouse speaks to The Feed about managing your mental health in the new normal.


More People Seeking Mental Health Supports During Pandemic Than Ever Before: CMHA

More People Seeking Mental Health Supports During Pandemic Than Ever Before: CMHA

Now, as we approach the two-year anniversary of COVID-19’s arrival in Ontario, with Omicron and continued uncertainty, more people are accessing mental health supports than at any other time in the pandemic, according to the Canadian Mental Health Association (Ontario).


Character Community Podcast with special guest, Leslie Lamont

Character Community: The Podcast Episode 10-Leslie Lamont

On Bell Lets Talk Day, we sit down with youth mental health worker Leslie Lamont to discuss the MOBYSS initiative and how youth can better manage their mental health.


Adult daughter with senior mother

Newmarket-Aurora Receives $33K in Senior Community Grants

The Ontario government is investing over $33,000 through the Seniors Community Grant program to enrich the lives of seniors in Newmarket and Aurora and recognize their significant contributions to the province.


Rebecca Shields and George Rappos holding cheque in front of MOBYSS bus

Newmarket Desjardins Agent Gives $10K to Support Youth Mental Health

George Rappos supports CMHA-York Region South Simcoe’s MOBYSS bus program for the second year in a row.


Family of four walking in winter forest

Customize This Year's Holiday Approach to Boost Your Mental Health

Prioritize what works to help foster a happier, healthier holiday season, writes Rebecca Shields.


Young female speaking to health care provider

Seek Help Early for Mental Illness

Stigma and shame a barrier for people to get assistance they need, writes Rebecca Shields.


Headshot of Rebecca Shields

Before We Have an Economic Recovery, We Need a Mental Health Recovery

COVID-19 has compounded the same mental health and addiction issues we’ve always had, writes Rebecca Shields.


Child holding parent's hand

York Region Parents Concerned About How Children Will Cope With Socializing After COVID-19

Canadian Mental Health Association psychologist says it’s important to balance risk of contracting virus with risk of social isolation.


Ontario Trillium Grant Supports Digital Transformation at CMHA York Region

The Canadian Mental Health Association York Region and South Simcoe (CMHA-YRSS) has made some technical advances throughout the pandemic with the help of an Ontario Trillium grant.


Mental Health in Motion Exceeds Fundraising Target by 35%

Canadian Mental Health Association York and South Simcoe event raised more than $168K.


Mother and child at a park

COVID-19 Damage Control: York Region Parents Wonder How Pandemic Will Impact Children

Some young people are experiencing increased stress, anxiety, boredom and social isolation, expert says.


Conservative MP Todd Doherty (Facebook photo)

Action Must Follow Budget Promises, Say Mental-Health Advocates

Ottawa must act now to fix Canada’s worsening mental-health crisis, experts say.


Female youth sitting at a table looking at her phone

Preparing for the '4th Wave': Mental Health Issues Caused by COVID-19, Measures to Fight its Spread

Everyone who needs help must reach out, says Rebecca Shields, CEO of Canadian Mental Health Association, York and South Simcoe.


Judy holding up bike at a camera

Mental Health in Motion: Aurora Woman Raises Money for CMHA

Funds will go toward providing superior services for youths.


Close up of someone running

Registration Now Open for York Region and South Simcoe’s Momentous Fundraising Event for Youth Mental Health Programs

Canadian Mental Health Association hopes to raise $125,000 from first virtual Mental Health in Motion Presented by Staples Canada – cmhainmotion.ca
City News website with news banner about telephone counselling for mental health during COVID-19

Telephone counselling set up due to pandemic mental health issues

Help is just a phone call away. Audra brown has more on the helpline specifically for those struggling with mental health issues due to the COVID-19 pandemic.


Screenshot of video that reads "talking the talk" for Bell Let's Talk Day.

Talking The Talk

An important conversation about important talk.


York Region article discussing how access to mental health services needs more equity.

Access to mental health services must be more equitable

Shorter days and colder weather are known to heavily impact the mental health of Canadians every year, but this winter is especially difficult.


How the pandemic is impacting mental health

CBC News Network’s Sarah Galashan spoke with Deanne Simms, Clinical Director of the Canadian Mental Health Association for York and South Simcoe, of the impact this pandemic is having on the mental health of Canadians.


Screenshot of York Region website article discussing CMHA's counselling telephone line

Canadian Mental Health Association introduces counselling telephone line

York, South Simcoe line operates Monday to Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.


York Region website article discussing York Region's plan for mental health and addictions hub

'Fill a critical gap:' Province planning York Region mental health and addictions hub

Canadian Mental Health Association of York and South Simcoe applauds announcement


Return to top of page